PROJEKTOWANIE

Projektowanie budowlane – budownictwo jednorodzinne, przemysłowe.
Operaty wodno-prawne.

Projektowanie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci oraz instalacji i urządzeń (wodociągi, kanalizacje, ciepłownictwo, odnawialne źródła energii).