NADZORY BUDOWLANE

Nadzór inwestorski, inżynier kontraktu.

Nadzory budowlane:

  • Instalacyjne – bez ograniczeń (wodociągi, kanalizacje, ciepłownictwo, gaz, wentylacja).
  • Konstrukcyjno – budowlane.
  • Wodno – melioracyjne.

Kierownik budowy:

  • Instalacyjny – bez ograniczeń (wodociągi, kanalizacje, ciepłownictwo, gaz, wentylacja).
  • Konstrukcyjno – budowlany.
  • Wodno – melioracyjny.

Przeglądy budowlane (roczne, 5-letnie) w/w zakresie robót.

Dodaj komentarz